Vidutinio darbadavio ir darbovietės darbuotojų skaičiaus nustatymo taisyklės

Šių metų birželio 5 d. Socialinės apsaugos ir darbo ministras patvirtinto Vidutinio darbdavio ir darbovietės darbuotojų skaičiaus nustatyto taisyklės.  Pažymime, kad šios taisyklės įsigalios nuo 2017 m. liepos 1 d.

Nuorodoje pateikiame minėtas Taisykles https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/2f1cb71049ec11e7846ef01bfffb9b64