Prezidentė pasirašė Darbo kodeksą

Prezidentė pasirašė Darbo kodeksą

Seime 2017 m. birželio 6 d. Seime buvo galutinai patvirtintas Darbo kodeksas su Trišalėje taryboje pasiektais susitarimais be naujais pakeitimais. Lietuvos Respublikos įstatymai įsigalioja po to, kai juos pasirašo Respublikos Prezidentas. Taigi, 2017 m. birželio 14 d., Respublikos Prezidentė pasirašė Darbo kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymo pataisas.

Žemiau esančioje nuorodoje pateikiame Respublikos Prezidentės pasirašytą Darbo kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo XII-2603 2 ir 6 straipsnių pakeitimo įstatymą bei Darbo kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyveninimo įstatymo Nr. XII-2603 1 straipsniu patvirtinto Lietuvos Respublikos darbo kodekso 21, 23, 31, 32, 38, 40, 41, 43, 48, 52, 53, 57, 63, 65, 71, 72, 73, 75, 76, 79, 112, 114, 115, 117, 120, 127, 144, 147, 168, 169, 171, 179, 181, 185, 195, 197, 204, 209, 217, 221, 237, 240, 241, 242 ir 250 straipsnių pakeitimo įstatymą.

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/6f9bbf1050ff11e7846ef01bfffb9b64

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/a959cf4050fe11e7846ef01bfffb9b64