Nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“

2017 m. birželio 21 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybė priėmė nutarimą „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“. Šiuo nutarimu buvo patvirtinti šie teisės aktai, įgyvendinantys liepos 1 d. įsigaliosiančio Darbo kodekso nuostatas:

 1. Darbo laiko režimo valstybės ir savivaldybių įmonėse, įstaigose ir organizacijose nustatymo aprašas;
 2. Darbuotojo, valstybės tarnautojo ir žvalgybos pareigūno vidutinio darbo užmokesčio skaičiavimo tvarkos aprašas;
 3. Sezoninio darbo sutarties sudarymo, pakeitimo ir nutraukimo, taip pat darbo ir poilsio laiko ir darbo apmokėjimo ypatumų aprašas;
 4. Konkursų valstybės ir savivaldybių įmonėse, iš valstybės, savivaldybių ir Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetų bei iš kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų finansuojamose valstybės ir savivaldybių įstaigose ir viešosiose įstaigose, kurių savininkė yra valstybė ar savivaldybė, organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas;
 5. Sezoninių darbų sąrašas;
 6. Pareigybių, dėl kurių rengiamas konkursas, sąrašas;
 7. Specialių pertraukų trukmės per darbo dieną (pamainą) ir jų nustatymo sąlygų aprašą;
 8. Kai kurių kategorijų darbuotojų, turinčių teisę į pailgintas atostogas, sąrašą ir šių atostogų trukmės aprašas;
 9. Papildomų atostogų trukmės, suteikimo sąlygų ir tvarkos aprašas;
 10. Darbo laiko ir poilsio laiko ypatumų ekonominės veiklos srityse aprašas;
 11. Sutrumpinto darbo laiko normų ir apmokėjimo tvarkos aprašas.

Žemiau esančioje nuorodoje pateikiame Vyriausybės nutarimą „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“ su šiais įgyvendinamaisiais teisės aktais.

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/76731a705b4711e79198ffdb108a3753/ZNCKrBEylJ