Naujojo Darbo kodekso pataisos

2016 m. lapkričio 3 d. Seimas priėmė keletą pataisų naujajam Darbo kodeksui, kuris turėtų įsigalioti 2017 m. sausio 1 d. Pataisos kol kas laukia Prezidentės patvirtinimo, tačiau su priimtomis pastabomis jau galima susipažinti.

Žemiau pateikiame trumpą svarbiausių pakeistų Darbo kodekso nuostatų apžvalgą.

 

1.6 straipsnis. Darbo santykius reglamentuojančių sutarčių aiškinimas

Nustatyta, kad abejojant dėl darbo santykius reglamentuojančių sutarčių sąlygų, jos turėtų būti aiškinamos darbuotojų naudai.

 

56 straipsnis. Darbo sutarties nutraukimas darbuotojo iniciatyva dėl svarbių priežasčių

Nustatyta, kad kai darbuotojas pats nutrauks darbo sutartį dėl ligos, neįgalumo, prastovos, nemokamo darbo užmokesčio arba sukakus senatvės pensijos amžiui, taip pat dėl šeimos nario slaugos, jam bus išmokama ne vieno, o dviejų jo vidutinių darbo užmokesčių dydžio išeitinė, o jeigu darbo santykiai tęsis trumpiau negu vienus metus, – vieno jo vidutinio darbo užmokesčio dydžio išmoka.

 

57 straipsnis. Darbo sutarties nutraukimas darbdavio iniciatyva be darbuotojo kaltės, 7 dalis

Trigubinami įspėjimo terminai darbuotojams, kurie augina vaiką (įvaikį) iki 14 metų, ir, darbuotojams, kurie augina neįgalų vaiką iki 18 metų – apie darbo sutarties nutraukimą reikės pranešti prieš tris, o ne prieš vieną mėnesį. Jei tokie darbuotojai dirbs trumpiau nei vienerius metus, apie sutarties nutraukimą reikės pranešti prie šešias savaites.

 

4.66 straipsnis. Darbo sutarčių rūšys/ NENUSTATYTOS APIMTIES DARBO SUTARTIS

Šios rūšies sutartys panaikintos visiškai.

 

Papildoma 112 straipsnio 5 dalis.

Grąžinta nuostata, kad švenčių dienų išvakarėse dienos trukmė sutrumpinama valanda, išskyrus sutrumpintą darbo laiko normą dirbančius darbuotojus.

 

6.115 straipsnis. Darbo laiko režimas taikant suminę darbo laiko apskaitą, 2 dalis.

Darbo grafikai gali būti keičiami tik nuo darbdavio valios nepriklausančiais atvejais (vietoje dabartinio „išimtinais atvejais“)

 

120 straipsnis. Darbo laiko apskaita

Darbdaviai įpareigoti į darbo laiko apskaitą įtraukti viršvalandžius, darbą švenčių, poilsio dienomis, naktį ir papildomą darbą pagal susitarimus.

 

138 straipsnis. Pailgintos atostogos, papildomos atostogos ir kitos lengvatos

Patikslinta kasmetinių atostogų suteikimo eilės tvarka. Ilgesnės kasmetinės atostogos bus suteiktos ne tik darbuotojams iki 18 metų ir neįgaliems darbuotojams, bet ir darbuotojams, vieniems auginantiems vaiką iki 14 metų arba neįgalų vaiką iki 18 metų. Jiems bus suteikiamos 25 darbo dienų kasmetinės atostogos (jeigu dirbama 5 dienas per savaitę) arba 30 darbo dienų kasmetinės atostogos (jeigu dirbama 6 darbo dienas per savaitę).

 

9.138 straipsnis. Pailgintos atostogos, papildomos atostogos ir kitos lengvatos

Sugrąžinta nuostata, pagal kurią darbuotojams už ilgalaikį nepertraukiamąjį darbą toje pačioje darbovietėje, už darbą sąlygomis, jeigu yra nukrypimų nuo normalių darbo sąlygų ir tokių nukrypimų negalima pašalinti, ir už ypatingą darbų pobūdį suteikiamų papildomų atostogų trukmę, suteikimo sąlygas ir tvarką nustatys ne kolektyvinės sutartys, o Vyriausybė.

 

10. 217 straipsnis. Darbo ginčus dėl teisės nagrinėjančių organų kompetencija

Papildoma 3 dalimi,jog Darbo ginčų komisija, nagrinėdama darbo ginčus dėl teisės, ginčo šalių patirtų bylinėjimosi išlaidų atlyginimo klausimų nesprendžia.