Naujas atleidimo iš darbo pagrindas Lietuvos teisinėje sistemoje

Advokatė dr. Vida Petrylaitė ankstyvą pirmadienio rytą dalyvavo informacinėje – pramoginėje laidoje „Labas rytas, Lietuva“. Laidos metu advokatė dr. Vida Petrylaitė tęsdama naujojo Darbo kodekso pristatymą aptarė Darbo kodekso 59 straipsnyje įtvirtintą naują atleidimo iš darbo pagrindą, suteikiantį darbdaviui teisę atleisti darbuotoją dėl priežasčių, nenumatytų Darbo kodekso 57 straipsnyje.

Primename, jog Darbo kodekso 57 straipsnyje numatyti atvejai, kuomet darbdavys turi teisę nutraukti darbo santykius savo iniciatyva, nesant darbuotojo kaltės, pvz., darbuotojo atliekama darbo funkcija darbdaviui tampa pertekline dėl darbo organizavimo pakeitimų ar kitų priežasčių, susijusių su darbdavio veikla; darbuotojas nepasiekia sutartų darbo rezultatų pagal rezultatų gerinimo planą; darbuotojas atsisako dirbti pakeistomis būtinosiomis ar papildomomis darbo sutarties sąlygomis arba keisti darbo laiko režimo rūšį ar darbo vietovę; darbuotojas nesutinka su darbo santykių tęstinumu verslo ar jo dalies perdavimo atveju; teismas ar darbdavio organas priima sprendimą, dėl kurio pasibaigia darbdavys.

Tuo tarpu, kaip ir buvo minėta, nutraukti darbo santykius vadovaujantis Darbo kodekso 59 straipsniu galima tik dėl priežasčių, nenumatytų minėtame Darbo kodekso 57 straipsnyje. Atsižvelgiant į tai, kad aptariamasis atleidimo iš darbo pagrindas yra naujas Lietuvos teisinėje sistemoje, kviečiame išklausyti advokatės pateikiamas įžvalgas dėl Darbo kodekso  59 straipsnio ypatumų ir taikymo subtilybių.

http://www.lrt.lt/mediateka/irasas/1013674309/labas_rytas_lietuva#wowzaplaystart=0&wowzaplayduration=4000000 – nuo 35 minutės.