Darbo kodekso įgyvendinimas: išsamus poįstatyminių teisės aktų sąrašas

Žemiau esančioje lentelėje pateikiame 2017 m. liepos 4 dienai patvirtintus poįstatyminius teisės aktus, įgyvendinančius Darbo kodeksą.

 

Vyriausybės nutarimai

Pavadinimas

Numeris

Internetinė nuoroda

Darbo laiko režimo valstybės ir savivaldybių įmonėse, įstaigose ir organizacijose nustatymo aprašas

 

TAR, 2017-06-30, Nr. 11190 https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/81634cc05d6811e79198ffdb108a3753
Darbuotojo, valstybės tarnautojo ir žvalgybos pareigūno vidutinio darbo užmokesčio skaičiavimo tvarkos aprašas

 

TAR, 2017-06-30, Nr. 11190  https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/81634cc05d6811e79198ffdb108a3753
Sezoninio darbo sutarties sudarymo, pakeitimo ir nutraukimo, taip pat darbo ir poilsio laiko ir darbo apmokėjimo ypatumų aprašas

 

TAR, 2017-06-30, Nr. 11190 https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/81634cc05d6811e79198ffdb108a3753
Konkursų valstybės ir savivaldybių įmonėse, iš valstybės, savivaldybių ir Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetų bei iš kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų finansuojamose valstybės ir savivaldybių įstaigose ir viešosiose įstaigose, kurių savininkė yra valstybė ar savivaldybė, organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas

 

TAR, 2017-06-30, Nr. 11190 https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/81634cc05d6811e79198ffdb108a3753
Sezoninių darbų sąrašas

 

TAR, 2017-06-30, Nr. 11190 https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/81634cc05d6811e79198ffdb108a3753
Pareigybių, dėl kurių rengiamas konkursas, sąrašas

 

TAR, 2017-06-30, Nr. 11190 https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/81634cc05d6811e79198ffdb108a3753
Specialių pertraukų trukmės per darbo dieną (pamainą) ir jų nustatymo sąlygų aprašą

 

TAR, 2017-06-30, Nr. 11190 https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/81634cc05d6811e79198ffdb108a3753
Kai kurių kategorijų darbuotojų, turinčių teisę į pailgintas atostogas, sąrašą ir šių atostogų trukmės aprašas

 

TAR, 2017-06-30, Nr. 11190 https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/81634cc05d6811e79198ffdb108a3753
Papildomų atostogų trukmės, suteikimo sąlygų ir tvarkos aprašas

 

TAR, 2017-06-30, Nr. 11190 https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/81634cc05d6811e79198ffdb108a3753
Darbo laiko ir poilsio laiko ypatumų ekonominės veiklos srityse aprašas

 

TAR, 2017-06-30, Nr. 11190 https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/81634cc05d6811e79198ffdb108a3753
Sutrumpinto darbo laiko normų ir apmokėjimo tvarkos aprašas TAR, 2017-06-30, Nr. 11190 https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/81634cc05d6811e79198ffdb108a3753
Nėščių, neseniai pagimdžiusių, krūtimi maitinančių darbuotojų darbo sąlygų aprašas TAR, 2017-06-22, Nr. 10532 https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/eb65c040574a11e7846ef01bfffb9b64
Pavyzdinė darbo sutarties su jūrininkais forma TAR, 2017-06-29, Nr. 11062 https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/b8e715e05cce11e79198ffdb108a3753
Asmenų iki aštuoniolikos metų įdarbinimo, darbo ir profesinio parengimo organizavimo tvarkos, vaikų įdarbinimo sąlygų aprašas TAR, 2017-06-29, Nr. 11078 https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/46a43c005cd411e79198ffdb108a3753
Nutarimas dėl dienpinigių ir kitų tarnybinių komandiruočių išlaidų apmokėjimo

 

TAR, 2017-06-29, Nr. 11083 https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/539c24905cd911e79198ffdb108a3753
Dėl vidutinio darbo užmokesčio ir gautos ligos išmokos skirtumo kompensavimo vidaus tarnybos sistemos, pataisos, Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos, žvalgybos pareigūnams, kurie tapo laikinai nedarbingi dėl tarnybinių pareigų atlikimo arba kurių laikinasis nedarbingumas susijęs su tarnybinių pareigų atlikimu, ir profesinės karo tarnybos kariams, taip pat kariams savanoriams, kitiems aktyviojo rezervo kariams, parengtojo rezervo kariams, pašauktiems į pratybas, mokymus ar vykdyti tarnybos užduočių, kurie tapo laikinai nedarbingi dėl tarnybinių pareigų atlikimo

 

TAR, 2017-06-29, Nr. 11056 https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/068850505ccc11e79198ffdb108a3753

Socialinės apsaugos ministro įsakymai

Pavadinimas

Numeris

Internetinė nuoroda

Įsakymas dėl delspinigių dydžio, kai darbo santykiams nepasibaigus dėl darbdavio kaltės pavėluotai išmokamas darbo užmokestis ar kitos su darbo santykiais susijusios išmokos, patvirtinimo TAR, 2017-06-21, Nr. 10369 https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/69c637e0565011e7846ef01bfffb9b64
Įsakymas dėl pavyzdinės darbo sutarties formos patvirtinimo TAR, 2017-06-30, Nr. 11167 https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/7b2df7605cdc11e79198ffdb108a3753
Įskakymas dėl darbo sutarties pasibaigimo, kai darbdavio (jeigu darbdavys yra fizinis asmuo) ar darbdavio atstovų buvimo vietos nustatyti neįmanoma arba kai darbdavys (jeigu darbdavys yra fizinis asmuo) yra miręs TAR, 2017-06-30, Nr. 11118 https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/4d0fbaa05cb211e79198ffdb108a3753
Įsakymas dėl Informavimo apie komandiruotus darbuotojus tvarkos aprašo patvirtinimo pakeitimo TAR, 2017-05-29, Nr. 8938 https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/fc22f0503fb811e7b66ae890e1368363
Įsakymas dėl kolektyvinių sutarčių registravimo ir viešo skelbimo tvarkos aprašas TAR, 2017-06-30, Nr. 11114 https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/b26464605cb111e79198ffdb108a3753
Įsakymas dėl darbo ginčų komisijos nuostatų, darbo ginčų komisijos darbo reglamento, darbo ginčų komisijos narių atlygio mokėjimo ir kelionės išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir šių išlaidų dydžio nustatymo TAR, 2017-06-30, Nr. 11168 https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/935f0d105cdc11e79198ffdb108a3753
Įsakymas dėl darbo arbitražo nuostatų patvirtinimo

 

TAR, 2017-06-30, Nr. 11115 https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/d9f4b7f05cb111e79198ffdb108a3753
Įsakymas dėl  darbo arbitražo arbitrų atlygio ir kelionės išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir šių išlaidų dydžio nustatymo TAR, 2017-06-30, Nr. 11166 https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/61ef90605cdc11e79198ffdb108a3753
Įsakymas dėl darbo sutarties pasibaigimo, kai darbdavio (jeigu darbdavys yra fizinis asmuo) ar darbdavio atstovų buvimo vietos nustatyti neįmanoma arba kai darbdavys (jeigu darbdavys yra fizinis asmuo) yra miręs, tvarkos aprašo patvirtinimo TAR, 2017-06-30, Nr. 11118 https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/4d0fbaa05cb211e79198ffdb108a3753
Įsakymas dėl tarpininkų atlygio ir kelionės išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir šių išlaidų dydžio nustatymo TAR, 2017-06-30, Nr. 11176 https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/65f3a8805d5511e79198ffdb108a3753
Įsakymas dėl užimtumo rėmimo priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo TAR, 2017-07-03, Nr. 11350 https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/cb5242b05fd811e79198ffdb108a3753