2017 m. kovo 24 d. Lietuvos Respublikos Seime registruoto Darbo kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymo Nr. XII-2603 pakeitimo įstatymo projektas

2017 m. kovo 24 d. Lietuvos Respublikos Seime registruotas Darbo kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymo Nr. XII-2603 1 straipsniu patvirtinto Lietuvos Respublikos darbo kodekso 21, 23, 31, 32, 40, 43, 48, 52, 53, 57, 63, 65, 71, 79, 112, 114, 115, 117, 120, 127, 144, 147, 169, 171, 179, 181, 185, 195, 197, 204, 209, 221, 237, 240, 241 ir 242 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas. Kaip ir buvo minėta ankstesniame mūsų pranešime, šis įstatymo projektas parengtas Trišalėje taryboje pasiektų susitarimų pagrindu. 2017 m. gegužės 2 d. Seime bus svarstomas šio įstatymo projektas. Žemiau pateikiamoje internetinėje nuorodoje rasite Darbo kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymo Nr. XII-2603 1 straipsniu patvirtinto Lietuvos Respublikos darbo kodekso 21, 23, 31, 32, 40, 43, 48, 52, 53, 57, 63, 65, 71, 79, 112, 114, 115, 117, 120, 127, 144, 147, 169, 171, 179, 181, 185, 195, 197, 204, 209, 221, 237, 240, 241 ir 242 straipsnių pakeitimo įstatymo projektą.

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/7b3bd5c028b511e79f4996496b137f39?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=62b55976-9b47-4d92-97ce-f1cadbb1f845

Taip pat žemiau esančioje nuorodoje pateikiame 2017 m. liepos 1 d. įsigaliosiančio Lietuvos Respublikos darbo kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymo projektą.

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/f6d686707e7011e6b969d7ae07280e89/epyvIitGWq