Naujienos

Darbo kodekso įgyvendinimas: išsamus poįstatyminių teisės aktų sąrašas

Žemiau esančioje lentelėje pateikiame 2017 m. liepos 4 dienai patvirtintus poįstatyminius teisės aktus, įgyvendinančius Darbo kodeksą.   Vyriausybės nutarimai Pavadinimas Numeris Internetinė nuoroda Darbo laiko režimo valstybės ir savivaldybių įmonėse, įstaigose ir organizacijose nustatymo aprašas   TAR, 2017-06-30, Nr. 11190 https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/81634cc05d6811e79198ffdb108a3753 Darbuotojo, valstybės tarnautojo ir žvalgybos pareigūno vidutinio darbo užmokesčio skaičiavimo tvarkos aprašas   TAR,… …. »

Nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“

2017 m. birželio 21 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybė priėmė nutarimą „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“. Šiuo nutarimu buvo patvirtinti šie teisės aktai, įgyvendinantys liepos 1 d. įsigaliosiančio Darbo kodekso nuostatas: Darbo laiko režimo valstybės ir savivaldybių įmonėse, įstaigose ir organizacijose nustatymo aprašas; Darbuotojo, valstybės tarnautojo ir žvalgybos pareigūno vidutinio darbo užmokesčio skaičiavimo tvarkos aprašas;… …. »

Suvestinė Darbo kodekso redakcija

Kviečiame susipažinti su naujuoju Darbo kodeksu,kuris įsigalios šių metų liepos 1 d. Žemiau esančioje nuorodoje pateikiame suvestinę Darbo kodekso redakciją. https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/f6d686707e7011e6b969d7ae07280e89/qIWldigMCs   

Prezidentė pasirašė Darbo kodeksą

Prezidentė pasirašė Darbo kodeksą Seime 2017 m. birželio 6 d. Seime buvo galutinai patvirtintas Darbo kodeksas su Trišalėje taryboje pasiektais susitarimais be naujais pakeitimais. Lietuvos Respublikos įstatymai įsigalioja po to, kai juos pasirašo Respublikos Prezidentas. Taigi, 2017 m. birželio 14 d., Respublikos Prezidentė pasirašė Darbo kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymo pataisas. Žemiau esančioje nuorodoje… …. »

Didesnė socialinė apsauga vienos iš socialinių rizikų – nedarbo atveju

Didesnė socialinė apsauga vienos iš socialinių rizikų – nedarbo atveju 2017 m. birželio 6 d. Seime buvo pritarta Lietuvos Respublikos nedarbo socialinio draudimo įstatymo pataisoms, kurios sustiprins netekusių darbo asmenų apsaugą vienos iš socialinių rizikų – nedarbo atvejais. Pagal šiuo metu galiojantį teisinį reguliavimą, teisę į nedarbo draudimo išmoką turi apdraustieji, kurie iki įsiregistravimo teritorinėje… …. »

Vyriausybės nutarimų projektai, kuriais įgyvendinamos naujojo Darbo kodekso nuostatos

2017 m. birželio 6 d. Seime galutinai patvirtintas naujasis Darbo kodeksas. Tam tikrų Darbo kodekso straipsnių įgyvendinimui reikalingi įgyvendinamieji teisės aktai, detalizuojantys naujojo Darbo kodekso turinį. Dėl šios priežasties, pateikiame Lietuvos Respublikos Vyriausybės teisės aktų projektus, kuriais bus detalizuota papildomų atostogų, specialiųjų pertraukų, nėščių, neseniai pagimdžiusių ar krūtimi maitinančių darbuotojų darbo sąlygos, konkursinių pareigų į… …. »

2017 m. birželio 6 d. Seime priimtas naujasis Darbo kodeksas

2017 m. birželio 6 d. Seime galutinai patvirtintas Darbo kodeksas su Trišalėje taryboje pasiektais susitarimais be naujais pakeitimais. Už naujas nuostatas balsavo 84 Seimo nariai, prieš – 10, susilaikė 29 parlamentarai. Naujajame Darbo kodekse Seimas patikslino 45 straipsnių nuostatas. Žemiau pateiktoje lentelėje pateikiame 2016 m. rugsėjo 19 d. priimto ir 2017 m. birželio 6 d.… …. »

Naujienos iš Seimo

2017 m. gegužės 2 d. Seime buvo pristatyti Naujojo darbo kodekso pakeitimai. Seimo informacijos ir komunikacijos departamento pateiktas duomenimis, po pristatymo už projektus balsavo 60 Seimo narių, prieš – 1, susilaikė 47 parlamentarai. Dabar šie projektai bus svarstomi Socialinių reikalų ir darbo komitete. Prie šio klausimo svarstymo Seime planuojama grįžti gegužės 23 d.

2017 m. kovo 24 d. Lietuvos Respublikos Seime registruoto Darbo kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymo Nr. XII-2603 pakeitimo įstatymo projektas

2017 m. kovo 24 d. Lietuvos Respublikos Seime registruotas Darbo kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymo Nr. XII-2603 1 straipsniu patvirtinto Lietuvos Respublikos darbo kodekso 21, 23, 31, 32, 40, 43, 48, 52, 53, 57, 63, 65, 71, 79, 112, 114, 115, 117, 120, 127, 144, 147, 169, 171, 179, 181, 185, 195, 197, 204,… …. »