Naujienos

Darbo kodekso nuostatas įgyvendinantys poįstatyminiai aktai – atnaujintas sąrašas

Žemiau esančioje lentelėje pateikiame naująjį Darbo kodeksą įgyvendinančių teisės aktų sarąšą. Lentelėje pateiktos svarbiausių poįstatyminių teisės aktų priėmimo datos, priėmusių institucijų suteikti numeriai ir interaktyvios nuorodos.   Atkreipiame dėmesį į tai, jog dalis svarbių aprašų, pvz., „Kai kurių kategorijų darbuotojų, turinčių teisę į pailgintas atostogas, sąrašas ir šių atostogų trukmės aprašas“, “ Papildomų atostogų trukmės, suteikimo… …. »

Darbo tarybų teisinio reguliavimo ypatumai

2017 m.  liepos 1 d. įsigaliojus naujam Darbo kodeksui neteko galios Lietuvos Respublikos darbo tarybų įstatymas. Nuo šiol visus klausimus, susijusius su darbo tarybų steigimu, veikimu, funkcijomis bei jų įgyvendinimu, reguliuos Darbo kodeksas. Dėl šios priežasties, atsižvelgiant į tai, jog pasikeitė ne tik teisės aktas, reguliuojantis darbo tarybų veiklą, bet ir pats darbo tarybų  steigimo,… …. »

Naujas atleidimo iš darbo pagrindas Lietuvos teisinėje sistemoje

Advokatė dr. Vida Petrylaitė ankstyvą pirmadienio rytą dalyvavo informacinėje – pramoginėje laidoje „Labas rytas, Lietuva“. Laidos metu advokatė dr. Vida Petrylaitė tęsdama naujojo Darbo kodekso pristatymą aptarė Darbo kodekso 59 straipsnyje įtvirtintą naują atleidimo iš darbo pagrindą, suteikiantį darbdaviui teisę atleisti darbuotoją dėl priežasčių, nenumatytų Darbo kodekso 57 straipsnyje. Primename, jog Darbo kodekso 57 straipsnyje… …. »

Darbo laikas pagal naująjį Darbo kodeksą

Advokatė Dr. Vida Petrylaitė dalyvavo informacinėje – pramoginėje laidoje „Labas rytas, Lietuva“, kurioje aptarė darbo laiko normos ir režimo ypatumus pagal naująjį Darbo kodeksą. Žemiau esančioje nuorodoje pateikiame laidos įrašą. Advokatės Dr. Vidos Petrylaitės pateikiamas įžvalgas galite išgirsti nuo 30:44 minutės. http://www.lrt.lt/mediateka/irasas/1013672999/labas_rytas_lietuva#wowzaplaystart=0&wowzaplayduration=4024000

Papildomos atostogos už ilgalaikį nepertraukiamą darbą

  Darbo kodekso 138 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad už ilgalaikį nepertraukiamąjį darbą toje pačioje darbovietėje darbuotojams suteikiamos papildomos atostogos, kurių trukmę, suteikimo tvarką ir sąlygas nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė. Taigi, 2017 m. birželio 21 d.  Vyriausybės nutarimu Nr. 496 buvo patvirtintas Papildomų atostogų trukmės, suteikimo ir tvarkos aprašas (toliau tekste – Aprašas). Vadovaujantis Aprašo 2.1… …. »

Nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“

2017 m. birželio 21 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybė priėmė nutarimą „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“. Šiuo nutarimu buvo patvirtinti šie teisės aktai, įgyvendinantys liepos 1 d. įsigaliosiančio Darbo kodekso nuostatas: Darbo laiko režimo valstybės ir savivaldybių įmonėse, įstaigose ir organizacijose nustatymo aprašas; Darbuotojo, valstybės tarnautojo ir žvalgybos pareigūno vidutinio darbo užmokesčio skaičiavimo tvarkos aprašas;… …. »

Suvestinė Darbo kodekso redakcija

Kviečiame susipažinti su naujuoju Darbo kodeksu,kuris įsigalios šių metų liepos 1 d. Žemiau esančioje nuorodoje pateikiame suvestinę Darbo kodekso redakciją. https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/f6d686707e7011e6b969d7ae07280e89/qIWldigMCs   

Prezidentė pasirašė Darbo kodeksą

Prezidentė pasirašė Darbo kodeksą Seime 2017 m. birželio 6 d. Seime buvo galutinai patvirtintas Darbo kodeksas su Trišalėje taryboje pasiektais susitarimais be naujais pakeitimais. Lietuvos Respublikos įstatymai įsigalioja po to, kai juos pasirašo Respublikos Prezidentas. Taigi, 2017 m. birželio 14 d., Respublikos Prezidentė pasirašė Darbo kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymo pataisas. Žemiau esančioje nuorodoje… …. »

Didesnė socialinė apsauga vienos iš socialinių rizikų – nedarbo atveju

Didesnė socialinė apsauga vienos iš socialinių rizikų – nedarbo atveju 2017 m. birželio 6 d. Seime buvo pritarta Lietuvos Respublikos nedarbo socialinio draudimo įstatymo pataisoms, kurios sustiprins netekusių darbo asmenų apsaugą vienos iš socialinių rizikų – nedarbo atvejais. Pagal šiuo metu galiojantį teisinį reguliavimą, teisę į nedarbo draudimo išmoką turi apdraustieji, kurie iki įsiregistravimo teritorinėje… …. »