Dr. Vida Petrylaitė

Akademinė ir profesinė veikla

 • Vilniaus universiteto Teisės fakulteto lektorė;
 • Advokatė, advokatų kontoros „Didžiulis ir Miliauskas CONFIDENCE“ asocijuota partnerė;
 • VšĮ „Vilniaus universiteto Teisės klinika“ praktikos kuratorė;
 • Lietuvos darbo ir socialinės apsaugos teisės draugijos narė.

Ekspertinė veikla

 • „Socialinio modelio“ rengėjų-ekspertų grupės narė;
 • ES ekspertų tinklo „Socialinės apsaugos koordinavimas ir laisvas darbuotojų judėjimas FreSsco“ ekspertė.

Specializacija darbo santykių srityje

 • Individualūs darbo santykiai: įdarbinimas, sutarčių sudarymas, vykdymas ir nutraukimas;
 • Personalo dokumentų rengimas ir teisinis auditas;
 • Socialinės darbuotojų ir kitų asmenų garantijos;
 • Šeimos įsipareigojimų ir profesinės veiklos derinimas.

Pagrindinės publikacijos

 • The Right to Social Security in the Constitution of the Republic of Lithuania (The Right to Social Security in the Constitutions of the World: Broadening the moral and legal space for social justice. ILO, 2016);
 • Kolektyvinių darbo ginčų teisminio nagrinėjimo situacija ir tendencijos Lietuvos teismų praktikoje (Jurisprudencija: Mokslo darbai. 2015, Nr. 22(1)), bendraautorė;
 • Socialinės teisės (Krizė, teisės viešpatavimas ir žmogaus teisės. Šiauliai, 2015), bendraautorė;
 • Europos Sąjungos teisės aktų įgyvendinimas Lietuvos socialinės apsaugos teisėje: socialinės apsaugos sistemos plėtra ir nauji iššūkiai (Europos Sąjungos teisės įtaka Lietuvos teisinei sistemai : mokslinių straipsnių, skirtų Europos Sąjungos teisės įtakai Lietuvos konstitucinei, administracinei, aplinkos apsaugos, baudžiamajai, civilinei ir civilinio proceso, darbo ir socialinės apsaugos bei finansų teisei, rinkinys. Vilnius, 2014);
 • Social Security Law in Lithuania. Kluwer Law International, 2014;
 • Teisės į pensiją kaip teisės į nuosavybę apsauga Lietuvoje (Darbo rinka XXI amžiuje: lankstumo ir saugumo paieškos. Vilnius, 2011);
 • Darbo teisė: Aktualūs atsakymai darbuotojui. Vilnius, 2010, bendraautorė;
 • Garantijos dirbantiems asmenims, auginantiems vaikus (Justitia. 2009, Nr. 1);
 • Socialinės garantijos. Kas pranašesnis: valstybės tarnyba ar viešasis sektorius? (Valstybės tarnybos teisinis reguliavimas ir perspektyvos Lietuvos Respublikoje: kolektyvinė monografija. Vilnius, 2008).