Dr. Paulius Miliauskas

Akademinė ir profesinė veikla

 • Vilniaus universiteto Teisės fakulteto lektorius;
 • Advokatas, advokatų kontoros „Didžiulis ir Miliauskas CONFIDENCE“ partneris;
 • VšĮ „Vilniaus universiteto Teisės klinika“ praktikos kuratorius;
 • Įvairių verslo organizacijų ir prekybos rūmų narys.

Ekspertinė veikla

 • Mokslinės studijos „Įmonių teisinių formų konvergencija ir divergencija: ar Lietuvos teisinis reglamentavimas yra patrauklus tarptautiniame kontekste?“ ekspertų grupės narys;
 • Verslo konsultantų tinklas, konsultantas.

Specializacija darbo santykių srityje

 • Bendrovės vadovo ir valdybos teisinis statusas;
 • Santykiai su akcininkais, vadovo ir akcininkų atsakomybė;
 • Nekonkuravimas ir konfidencialios informacijos apsauga;
 • Informacinių technologijų naudojimas darbo vietoje.

Pagrindinės publikacijos

 • Sustainable Companies under the Lithuanian Company Law (International and Comparative Corporate Law Journal. 2016), bendraautorius.
 • Shareholder primacy and the interests of the company: how economic thought can be transferred to law (International Journal of Law and Interdisciplinary Legal Studies. Livingston, 2015), bendraautorius;
 • Europos Sąjungos teisės poveikis akcininkų teisėms Lietuvoje (Europos Sąjungos teisės įtaka Lietuvos teisinei sistemai. Vilnius, 2014);
 • Shareholders’ Agreement as a Tool to Mitigate Corporate Conflicts of Interests (International Journal of Private Law. 2013);
 • Right of Inquiry in Corporate Law (Contemporary Private Law. 2012);
 • Kai kurie teoriniai akcininkų sutarčių aspektai (Teisė, 2012, Nr. 82);
 • Kai kurie akcininkų sutarčių reglamentavimo lyginamieji aspektai: Lietuvos Respublika (Teisė, 2012, Nr. 83);
 • Kai kurie akcininkų sutarčių reglamentavimo lyginamieji aspektai: Belgijos Karalystė ir Jungtinė Karalystė. (Teisė. Vilnius, 2012, Nr. 85);
 • Restructuring procedure in the Republic of Lithuania and legal implications (European Integration and Baltic Sea Region: Diversity and Perspectives). Ryga, 2011);
 • Shareholders’ Agreements: Comparative Aspects between Lithuania and Belgium (Law Across Nations: Governance, Policy and Statutes). 2011;
 • Interesų konfliktas: sąvoka ir galimi sprendimo būdai (Teisė, 2010, Nr. 75);
 • Susiję kreditoriai restruktūrizavimo procese (Justitia, 2010, Nr. 74).